Gå til hovedindhold

Ungdomsuddannelser

Gør dine elever til Unge Forskere

Konkurrencen giver alle elever mulighed for at arbejde som ægte forskere med den naturvidenskabelige eller ingeniørens arbejdsmetode og undervejs få deres ideer ud i den virkelige verden.
Både du og eleverne får mulighed for at skabe værdifulde kontakter med andre science-interesserede. Vinderne af konkurrencen findes hvert år i april til et brag af en finale i Forum.

Eleverne kan vinde kontante præmier for over 300.000 kr, adgang til VM, EM eller andre internationale konkurrencer og særlige sponsorpræmier - f.eks. en tur til en spændende science-seværdighed i Danmark med hele klassen eller et besøg i et moderne laboratorium.

Unge Forskere er den naturvidenskabelige arbejdsmetode i sin bedste form - for de talentfulde elever og for hele klassen.

Unge Forskere er en mulighed for alle dine elever - både drømmerne med højt til loftet og praktikerne, der engagerer sig i helt konkrete, virkelighedsnære problemstillinger.

Konkurrenceelementet og de store præmier kombineret med et højt fagligt niveau og selv- valgte problemstillinger giver dig mulighed for at udfordre alle dine elever - også de dygtigste.

Du kan udforme et målrettet Unge Forskere-forløb for dit studieretningshold eller i valgfagsundervisningen. Unge Forskere kan også bruges som et motiverende krydderi i forbindelse med et eksisterende projekt- arbejde som SRO eller SRP.

Hvad får eleverne med?

- Naturfaglige kompetencer

Eleverne arbejder med den naturvidenskabelige arbejdsmetode eller ingeniørens arbejdsmetode i praksis - en proces der understøtter tilegnelsen af de naturfaglige kompetencer. Når eleverne arbejder med selvvalgte, konkrete problemstillinger, som de brænder for, bliver de naturvidenskabelige og teknologiske fag nærværende og relevante.

- Netværk og erfaring med virkelighedens verden

Eleverne tager ofte kontakt til eksperter, som giver dem et kig ind i virkelighedens verden. Via denne kontakt får eleverne en unik mulighed for at få erfaringer og skabe netværk uden for skolen.

- Møder med ligesindede unge

De elever, der går videre til semifinalerne og finalen, møder andre engagerede unge med samme interesse. Og de kommer hjem med nye faglige og sociale netværk.

Hvad kræver det af dig som underviser?

Det er elevernes engagement, fantasi og interesse, der skal drive projektet. Din rolle som underviser er at være vejleder. Mange elever bliver grebet og lægger rigtig mange kræfter i deres projekter - også uden for skoletiden. Det kan kræve lidt ekstra vejledningstid af dig. Inviter eventuelt en kollega - så har du en at sparre med.