Gå til hovedindhold

Skole- og lærerpræmier

Novo Nordisk Naturfagspris-vindere - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Vindere af Novo Nordisk Fondens Lærerpris 2017

Der uddeles hvert år en række priser til lærere og undervisere, der har gjort sig særligt bemærkede i deres arbejde med Unge Forskere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Priser til undervisere

Årets Unge Forsker lærer/underviser

Der uddeles hvert år to priser til en lærer/underviser i hhv. grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Prisen kan gå til en person eller et team, som har gjort sig særligt bemærket for arbejdet med Unge Forskere og den naturfaglige undervisning i året der er gået. Juryen træffer afgørelse umiddelbart efter indsendelsesfristen, så vinderen bliver inviteret med til finalen og får overrakt sin præmie af Unge Forskeres protektor H.K.H. Prins Joachim.

Prisen er på 10.000 kr. og uddeles af Unge Forskere. 

 

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Formålet med Novo Nordisk Fondens Naturfaglærerpris er at anerkende og synliggøre en ekstraordinær indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på grundskoleniveau i Danmark. Naturfagslærerprisen uddeles årligt til to lærere - en øst og en vest for Storebælt. 

Prisen består af 250.000 kr. fordelt på henholdsvis en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til skolen.

Hempel-DTU's Forskerskolepris

Prisen, som uddeles af Hempel og DTU, har til formål at anerkende en samlet og vedholdende indsats fra et lærerkollegium til fremme af naturvidenskab og teknik på et gymnasium, på et niveau og af et omfang der ligger udover hvad der kan forventes af lærerkollegiet. Prisen uddeles til to almene eller tekniske gymnasier: Et øst for, og et vest for Storebælt. Konkurrencen er for alle STX/HTX der har deltagere i Unge Forskere. Rektor indstiller skolen til prisen ved at indsende en email til info@ungeforskere.dk. Her vedlægges en beskrivelse af aktiviteter i forbindelse med science i almindelighed og Unge Forskere i særdeleshed.

Prisen består af en check på 50.000 kr. til et varigt kunstværk, apparatur eller lignende til gymnasiet samt 50.000 kr. til afholdelse af et event på den enkelte gymnasium.

 

Årets Lærere 2016 fortæller om derse oplevelse med Unge Forskere.