Unge Forskere merch - badges, keyhangers, finalistarmbånd og visitkort.
 • Vindere Senior 2017

Vindere Senior 2017

Samlet vinder af Unge Forskere Senior 2017

Brug af komparative entropianalyser til datering og kvantificering af historiske divergenser mellem sprog

Gustav Møller Grimberg, Vibenshus Gymnasium

Motivering:

Den samlede jury er enige om, at den overraskende kombination af sprogteori og informationsteori er særligt innovativ og at projektet var formidlet overbevisende både i rapporten og præsentationen. Det har i særlig grad vægtet, at den har potentiale til en videnskabelig publikation.

astra girl

1. præmier

1. præmie Life Science

Non invasiv kræftdiagnostik

Emil Lenzing, Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Rejsepræmie: Intel ISEF (VM)

Motivering:

Et altid aktuelt og relevant projekt, der i høj grad kan implementeres. Projektet bærer præg af en dyb og sikker indsigt i både det biologiske, det metodiske og særligt det statistiske arbejde. Resultaterne kan anvendes i praksis og de foreslåede forbedringer har sund bund i litteraturen. I Danmark konstateres prostatakræft årligt hos mere end 4300 mænd. Derfor er en mere præcis og mindre invasiv diagnosticeringsmetode relevant og ønskelig. Emil har sat sig for at udnytte eksisterende viden om mikroRNA 141 som markør til diagnosticering af Prostatakræft, med mulighed for at udvikle metoden videre til andre kræftformer. Kombinationen af biologi, bioteknologi og bioinformatik er en særlig styrke. Emil forudser at metoden med tiden nemt kan implementeres som en test der kan udføres billigt hos de praktiserende læger, vha. eksisterende chip-teknologier. Emil har en dyb indsigt i statistiske metoder, kan læse svært tilgængelig primær litteratur og orientere sig sikkert inden for mRNA og tilstødende nyeste forskning.

Juryen ser Emil som et godt eksempel på Danmarks bioteknologiske fremtid.

astra girl

1. præmie Physical Science

Brug af komparative entropianalyser til datering og kvantificering af historiske divergenser mellem sprog

Gustav Møller Grimberg, Vibenshus Gymnasium

Rejsepræmie: EUCYS (EM), BYSCC

Motivering:

Gustav har brugt entropibegrebet fra informationsteori til at undersøge udviklingen i sprogforskelle ud fra både nutidige og historiske tekster. Metoden tillader en kortlægning af sprog på en helt ny, meget kvantitativ og skalerbar måde, hvilket giver mulighed for at datere sproglige udviklinger både i enkelte sprog og mellem forskellige sprog.

Opgaven er løst utroligt selvstændigt og Gustavs overvejelser omkring muligheder og usikkerheder er meget moden. Det er en sand fornøjelse at opleve Gustav fortælle om sit projekt.

Ideen er simpelthen så fantastisk, at den har potentiale for at afføde en egentlig videnskabelig publikation.

astra girl

1. præmie Technology

Breather Company

Christian Welinder, Mathias Christensen & Trine Simonsen, Odense Tekniske Gymnasium

Rejsepræmie: MOSTRATEC

Motivering:

Projektet præsenterer en løsning på et velkendt hverdagsproblem: juice der skvulper ud af kartonen når man hælder. Løsningen er en lille dippedut der ventilerer juicekartonen - en såkaldt Breather.  Gruppen havde indledningsvis lavet en god markedsundersøgelse der identificerede de problematiske lavpriskartoner og har tilpasset deres løsning efter dette segment. Løsningen er baseret på 7 designiterationer der er testet på forskellige kartoner og målgrupper.

Gruppen er i dialog med store supermarkedskæder og produktet har tilsyneladende et stort salgspotentiale. Gruppen præsenterede et helstøbt koncept og produkt på en særdeles professionel måde.

astra girl

2. præmier

2. præmie Life Science

Zika og mikrocenfali

Louise Kjøller Olsen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Rejsepræmie: CASTIC

2. præmie Physical Science

Atomer i fire dimensioner

Benjamin Muntz, H.C. Ørsted Gymnasium

Rejsepræmie: Intel ISEF (VM)

2. præmie Technology

Insekter som fremtidens bæredygtige proteinkilde

Julie Kjær, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Rejsepræmie: Intel ISEF (VM)

astra girl

3. præmier

3. præmie Life Science

Bæredygtiggørelse af medicinalindustrien

Tobias Bertram Petersen, Borupgaard Gymnasium

Rejsepræmie: I-SWEEEP

3. præmie Physical Science

Modellering Af Solens Differentiale Rotation

Martin C. Brodersen, Alssundgymnasiet Sønderborg

​​​​​​​Rejsepræmie: CASTIC

3. præmie Physical Science

Ny metode til bestemmelse af øvre grænser i Ramsey-teori

Joakim Asger Færgeman, Alssundgymnasiet Sønderborg

​​​​​​​Rejsepræmie: CASTIC

3. præmie Technology

Ikke uddelt

astra girl

4. præmier

4. præmie Life Science

Nye veje til nedbrydning af plastik

Luise Bach Poulsen, Ribe Katedralskole

​​​​​​​Rejsepræmie: I-SWEEEP

4. præmie Life Science

Red Bulls effekt på kroppen

Sigrid Kristensen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium

​​​​​​​Rejsepræmie: BYSCC

4. præmie Physical Science

Differentiering af Hæmatopoietiske stamceller

Anna Bindel, Virum Gymnasium

​​​​​​​Rejsepræmie: YS NORWAY

4. præmie Technology

Ikke uddelt

astra girl

Særpriser

Hvert år bliver der uddelt en række særpriser ved Unge Forskere-finalen. Priserne uddeles både af Unge Forskeres sponsorer og andre bidragsydere.

I 2017 blev der uddelt:

 • Cøliaki

  Josephine Lundby, Århus Statsgymnasium

 • Anvendelse af Mikrobølger til at Sende Energi i Rummet

  Thor Vestergaard Christiansen, Århus Katedralskole

  Bæredygtiggørelse af medicinalindustrien

  Tobias Bertram Petersen, Borupgaard Gymnasium

 • Atomer i fire dimensioner

  Benjamin Muntz, H.C. Ørsted Gymnasium

 • Makroskopisk kvantemekanik med Bose-Eistein kondensater 

  Niklas Jensen, Fredericia Gymnasium

 • Magneter der ændrer verden

  Soffi Olesen, Aarhus Katedralskole

Tilmeld vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder.