Gå til hovedindhold

FAQ

Her kan du finde svar på spørgsmål vedrørende Unge Forskere-konkurrencen

Hvad er et Unge Forskere-projekt?

Et Unge Forskere-projekt er et naturvidenskabeligt projekt, du enten har lavet som en del af undervisningen på din skole/din ungdomsuddannelse, eller et projekt, du har lavet selvstændigt.
Så længe projektet bruger den naturvidenskabelige eller ingeniørens arbejdmetode i arbejdet, er dit projekt et potentielt Unge Forskere-projekt.

OBS! Du kan ikke deltage i Unge Forskere Senior med din SRP.

Kan jeg deltage i Unge Forskere?

For at være med i Unge Forksere skal du:
1. Være mellem 5 og 21 år under afholdelsen af finalen
2. Gå i 0.-10. klasse eller på en ungdomsuddannelse
2. Bo i Danmark eller være dansk statsborger

Hvad er forskellen på Junior og Senior?

Unge Forskere er delt ind i en juniorkonkurrence og en seniorkonkurrence.
Unge Forskere Junior er for alle elever i grundskolen (0.-10. klasse).
Unge Forskere Senior er for alle studerende på en ungdomsuddannelse. 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Går du i grundskolen (0.-10. klasse) skal du tilmeldes af din lærer (læs mere om, hvad du skal som skoleelev i guiden til skoleelever). 
Er du gymnasieelev skal du selv tilmelde dig (læs mere i guiden til gymnasielever)

Hvem konkurrer jeg mod?

Er du grundskoleelev (0.-10. klasse), deltager du i Unge Forskere Junior og dit projekt konkurrerer mod andre projekter fra grundskoleelever.
Er du studerende på en ungdomsuddannelse, deltager du i Unge Forskere Senior og konkurrerer mod andre gymnasieelever. 

Inden for de to konkurrencer (Unge Forskere Junior og Unge Forskere Senior) er der tre kategorierer, og i første omgang er det projekter fra samme kategori, der konkurrerer mod hinanden og der kåres vindere inden for de enkelte kategorier. Ud af de tre 1. præmie-vindere i de tre kategorier i hhv. Junior og Senior vælges én samlet vinder.
Mange af de særpriser, der er på spil i Unge Forskere, kan vindes af projekter fra flere/alle kategorier. 

Hvor mange må man være i en gruppe?

Grupper, der deltager i Unge Forskere, må være på op til tre personer. Alle gruppemedlemmer skal opfylde kravene, du finder under punktet "Kan jeg deltage i Unge Forskere" længere oppe på denne side. 

Hvilke datoer skal jeg huske?

Når du deltager i Unge Forskere, er der nogle datoer, du skal være opmærksom på. Det er blandt andet meget vigtigt at du husker tilmeldigsfristen og kan deltage til semifinalen og finalen. Du kan finde konkurrencens vigtige datoer her.

Hvem bedømmer projekterne?

Projekterne i konkurrencen bedømmes af en jury, der består af fagpersoner inden for det naturvidenskabelige felt (du kan læse meget mere om juryen her). 
I alt består juryen af ca. 200 jurymedlemmer, som er fordelt på en forjury, semifinalejury og en finalejury.

1. Forjuryen bedømmer de tilmeldte projekter og vurderer dem. På baggrund af denne vurdering går 100 juniorprojketer og 100 seniorprojekter videre til semifinalen
2. Semifinalejuryen møder projekterne til semifinalen og beslutter, hvile projekter der går videre til finalen
3. Finalejuryen bedømmer projekterne til finalen og vælger, hvem der vinder priserne i Unge Forskere-konkurrencen
4. Grand Jury består af jurymedlemmer fra alle tre kategorier og denne jury vælger, hvilket projekt der bliver den samlede vinder i Junior og Senior.

Udover Unge Forskere-juryen har hver særpris deres egen jury tilknyttet. De udvælger vinderen af deres særpris (læs mere om særpriserne her). 

Hvor mange projekter går videre?

Alle de tilmeldte projekter bliver vurderet af en forjury, og på baggrund af deres vurdering vælges de 100 juniorprojekter og 100 seniorprojekter, der går videre til semifinalen. 
Under de fem regionale semifinaler bliver de bedste 50 juniorprojekter og 50 seniorprojekter uvalgt, og det er disse projekter, der går videre til den tre dage lange finale under Science EXPO.

Hvor lang må min rapport og projektbeskrivelse være?

Der er ikke sidetalsbegrænsing på hverken rapport eller projektbeskrivelse.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål her? Så skriv til info@ungeforskere.dk.