Gør dine elever til Unge Forskere

Unge Forskere Senior er en landsdækkende talentkonkurrence for unge på de gymnasiale uddannelser (1. – 3.g), som har eksisteret i mere end 30 år. Eleverne indsender på baggrund af en selvvalgt naturvidenskabelig eller teknologisk problemstilling en projektrapport, som bedømmes af en kvalificeret fagjury bestående af bl.a. universitetsprofessorer og repræsentanter fra erhvervslivet. Alle indsendte projekter modtager faglig feedback, uanset hvor langt de når i konkurrencen.

Brug Unge Forskere som en del af den daglige undervisning, som ekstra motivation i forbindelse med projektopgaver eller som selvstændigt talent- eller brobygningstilbud. Unge Forskere kan bruges på alle tre klassetrin. Unge Forskere lægger op til at dyrke den faglige fordybelse og det innovative og kreative arbejde med de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og teknologiske fag

Bliv en del af Unge Forskere Community

Ved at tilmelde dig vores fællesskab af naturvidenskabelige gymnasielærer får du mulighed for følgende:

  • Adgang til en Unge Forskere LIVE session.
  • Få råd og vejledning til at komme igang som underviser i konkurrencen.
  • Få besøg  af Unge Forskere på dit gymnasium
 

For hele klassen

Brug Unge Forskere som en del af den daglige undervisning, som ekstra motivation i forbindelse med projektopgaver eller som selvstændigt talent- eller brobygningstilbud. Unge Forskere kan bruges på alle tre klassetrin. Unge Forskere lægger op til at dyrke den faglige fordybelse og det innovative og kreative arbejde med de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og teknologiske fag.

Konkurrenceelementet med de store præmier kombineret med selvvalgte problemstillinger gør det interessant for alle at deltage. Det er elevernes engagement, kreativitet og interesse, der skal drive projektet. Din rolle som underviser er at være vejleder. 

Skal dine elever være med i år?
Så er deadline d. 2. februar 2022