Jesper - lærer på Egaa Gymnasium
  • Gør dine elever til unge forskere

Gør dine elever til unge forskere

Gør dine elever til unge forskere

Konkurrencen giver alle elever mulighed for at arbejde som ægte forskere og undervejs få deres ideer ud i den virkelige verden.
Både du og eleverne får mulighed for at skabe værdifulde kontakter med andre science-interesserede. Vinderne af konkurrencen findes hvert år i april til et brag af en finale til Science EXPO.

Eleverne kan vinde kontante præmier for over 300.000 kr, adgang til VM, EM eller andre internationale konkurrencer og særlige sponsorpræmier - for eksempel en tur til nobelprisoverrækkelsen i Stockholm.

astra girl

For de talentfulde elever og for hele klassen

Med fokus på naturvidenskab og ingeniørvidenskab er Unge Forskere en mulighed for alle dine elever - både drømmerne med højt til loftet og praktikerne, der engagerer sig i helt konkrete, virkelighedsnære problemstillinger.

Konkurrenceelementet og de store præmier kombineret med et højt fagligt niveau og selvvalgte problemstillinger giver dig mulighed for at udfordre alle dine elever - også de dygtigste.

Du kan udforme et målrettet Unge Forskere-forløb for dit studieretningshold eller i valgfagsundervisningen. Unge Forskere kan også bruges som et motiverende krydderi i forbindelse med et eksisterende projektarbejde som SRO.

Hvad får eleverne med?

  • Kernekompetencer i naturvidenskab
    Som unge forskere arbejder eleverne med den naturvidenskabelige arbejdsmetode eller ingeniørens arbejdsmetode i praksis - en proces der understøtter tilegnelsen af de naturvidenskabelige fags kernekompetencer.
  • Netværk og erfaring med virkelighedens verden
    Eleverne tager ofte kontakt til eksperter, som giver dem et kig ind i virkelighedens verden. Med denne kontakt får eleverne en unik mulighed for at få erfaringer og skabe netværk uden for skolen og flere unge forskere får gjort deres projekt til virkelighed.
  • Mødet med ligesindede unge
    De elever, der går videre til semifinalerne og finalen, møder andre engagerede unge med samme interesse. Og de kommer hjem med nye faglige og sociale netværk.
astra girl

Hvad kræver det af dig som underviser?

Det er elevernes engagement, kreativitet og interesse, der skal drive projektet. Din rolle som underviser er at være vejleder. 

Mange elever bliver grebet og lægger rigtig mange kræfter i deres projekter - også uden for skoletiden. Det kan kræve lidt ekstra vejledningstid af dig. Invitér eventuelt en kollega - så har du en at sparre med.

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder.