Gå til hovedindhold

Grundskoler

Deltagere til Science i Forum - Unge Forskere 2018 - Foto: Jakob Vind © Astra

Gør dine elever til Unge Forskere

Unge Forskere handler om fascination, engagement og fordybelse i science. Gennem problembaseret arbejde med det naturfaglige stof får eleverne mulighed for at opleve science som et kreativt fag, hvor de selv kan byde ind og gøre en forskel.

Unge Forskere er en mulighed for alle dine elever - både drømmerne med højt til loftet og praktikerne, der engagerer sig i helt konkrete, virkelighedsnære problemstillinger.

Konkurrencerne

Unge Forskere tilbyder to konkurrencer til grundskoleeleverne.

Unge Forskere Junior er hovedkonkurrencen, der kræver det største hjernevrid fra dine elever. Til gengæld giver det også de fedeste oplevelser, nye venner, mødet med landets største fagkapaciteter og de største præmier.

Min Vildeste Ide er tegnekonkurrencen, som kan tænde dine elevers naturfaglige interesse, og samtidig giver flotte præmier til de bedste naturfaglige ideer.

Unge Forskere er den naturvidenskabelige arbejdsmetode i sin bedste form - for de talentfulde elever og for hele klassen.

Unge Forskere Junior kan bruges som en del af den daglige naturfagsundervisning, indarbejdes i et fællesfagligt undervisningsforløb, fungere som valgfag eller bruges som differentieret undervisning for særligt motiverede elever.

Du kan finde meget mere inspiration til at integrere Unge Forskere i din undervisning og få gode råd til at komme i gang fra kollegaer over hele landet.

Hvad får eleverne med?

Naturfaglige kompetencer

Eleverne arbejder med den naturvidenskabelige metode i praksis - en proces der understøtter tilegnelsen af de naturfaglige kompetencer. Når eleverne arbejder med selvvalgte, konkrete problemstillinger, som de brænder for, bliver naturfagene nærværende og relevante.

Netværk og erfaring med virkelighedens verden

Eleverne tager ofte kontakt til eksperter, som giver dem et kig ind i virkelighedens verden. Via denne kontakt får eleverne en unik mulighed for at få erfaringer og skabe netværk uden for skolen.

Møder med ligesindede unge

De elever, der går videre til semifinalerne og finalen, møder andre engagerede unge med samme interesse. Og de kommer hjem med nye faglige og sociale netværk.

Hvad kræver det af dig som lærer?

Det er elevernes engagement, fantasi og interesse, der skal drive projektet. Din rolle som lærer er at være vejleder. Mange elever bliver grebet og lægger rigtig mange kræfter i deres projekter - også uden for skoletiden. Det kan kræve lidt ekstra vejledningstid af dig. Inviter eventuelt en kollega - så har du en at sparre med.