Et eksempel på en tegning fra Min Vildeste Ide
 • Min Vildeste Ide

Min Vildeste Ide

Arbejd med naturvidenskab på en sjov og nærværende måde

Min Vildeste Ide er konkurrencen, hvor innovation og naturfaglige kompetencer går hånd i hånd - og hvor konkurrenceelementet er et ekstra motiverende krydderi for eleverne i din naturfagsundervisning.

I Min Vildeste Ide skal eleverne finde innovative løsninger på en problemstilling, de selv vælger med afsæt i naturvidenskaben. Eleverne deltager i konkurrencen ved at illustrere deres ide eller opfindelse og indsende den til Unge Forskere.

astra girl

Et godt sted at starte

Min Vildeste Ide er et godt sted at starte, da den er mindre tidskrævende end Unge Forskere Junior. Du kan få inspiration til at starte dit eget forløb her

Har dine elever den vildeste ide?

Min Vildeste Ide skaber gode rammer for elevernes arbejde med undringsspørgsmål og løsninger, og det er let at involvere hele klassen. Måske er løsningerne opfindelser, der kan gøre en forskel i elevernes egen hverdag?

Min Vildeste Ide er en konkurrence, hvor en, flere eller alle eleverne fra din klasse kan indsende et bidrag, individuelt eller i grupper på op til tre personer. I klassen kan man altså arbejde både med Unge Forskere Junior og Min vildeste Ide på samme tid, og læreren kan fordele bidragene på de to konkurrencer. Eleverne har mulighed for at vinde op til 10.000 kr. til klassekassen. Se alle præmierne her.

Den samlede vinder bliver sammen med læreren inviteret med til finalen for Unge Forskere til Science EXPO og får overrakt sin præmie af Unge Forskeres protektor H.K.H. Prins Joachim.

astra girl

Betingelser for at deltage i Min Vildeste Ide

For at kunne deltage skal eleven:

 • være tilmeldt korrekt på digital tilmeldingsblanket
 • have indsendt eller afleveret sit bidrag til Astra rettidigt
 • have mærket sit bidrag med navn og klasse
 • have udfyldt en projektblanket med forældrenes underskrift
 • gå i 0. - 10. klasse, være mellem 5 og 21 år og have dansk statsborgerskab eller gå i skole i Danmark
 • selvstændigt have udarbejdet bidraget, dog må lærere og/eller andre voksne gerne have vejledt eleven, ligesom eleven gerne må have samarbejdet eller sparret med andre elever.

Eleverne kan deltage i Min Vildeste Ide individuelt eller i to- eller tremandsgrupper. Hver elev/gruppe kan maximalt deltage med ét bidrag.

Bidraget skal:

 • være originalt, dvs., at eleven ikke må krænke andres rettigheder ved for eksempel at have kopieret bidraget
 • være på størrelse med eller mindre end en A3-side (297 x 420 mm) og ikke højere end 20 mm.

Alle præmier tildeles og udbetales til den klasse, som eleven går i. Præmien tilhører således ikke eleven selv, men skolen.

Astra-pige med en blomst

Min Vildeste Ide

 • Forberedelse

  Den første halvdel af skoleåret er der tid til at arbejde med et tema i klassen eller individuelt. Her kan I  for eksempel brainstorme, danne grupper, formulere en problemstilling og udarbejde tegningerne.

 • Kickstart Unge Forskere i uge 39

  Naturvidenskabsfestival i uge 39 er en oplagt mulighed for at udforske og teste ideer til projekter eller arbejde med tegningerne.

 • Tilmeld klassen Min Vildeste Ide

  Dine og klassens informationer tilmeldes elektronisk her 

 • Sendes inden 26. januar 2024

  Bidragene sendes til Unge Forskere inden d. 26. januar  2024 til:
  Unge forskere, Astra, Dampfærgevej 27-29, st.tv.
  2100 København Ø
  Mærk kuverten: Min Vildeste Ide

 • Bedømmelse

  I marts foregår der først en forjury, hvor projekterne bedømmes af en intern fagjury, der sender udvalgte projekter videre. En finalejury, der består af naturvidenskabelige og formidlingsmæssige eksperter, udvælger vindere.

 • Science EXPO 21.-23. april 2024

  Unge Forskere Finalen afholdes til Science EXPO i København og strækker sig over tre dage. Den samlede vinder af Min Vildeste Ide kåres på scenen, og alle finalisterne udstilles til Finalen.

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

 • Min Vildeste Ide
Skip to content