Spændte piger i publikum

Min Vildeste Ide – et godt sted at starte

Brug Min Vildeste Ide til at arbejde kreativt med den naturvidenskabelige metode

Min Vildeste Ide giver gode rammer for elevernes arbejde med undringsspørgsmål og løsninger, og samtidig er det let at involvere hele klassen. Måske er løsningerne opfindelser, der kan gøre en forskel i elevernes egen hverdag? Alle eleverne arbejder med den naturvidenskabelige arbejdsmetode, og eleverne kan aflevere illustrationerne individuelt eller i en gruppe på op til tre personer.

astra girl

Tag udgangspunkt i et tema

Det er op til eleverne selv at bestemme, hvilket problem de gerne vil finde en løsning på, men man kan også tage udgangspunkt i et fælles tema. 

I indskolingen og på mellemtrinnet kan I for eksempel tage udgangspunkt i årets festivaltema. Til udskolingseleverne kan I for eksempel arbejde med de fællesfaglige fokusområder.

Næste skridt: Unge Forskere Junior?

Har dine elever fået en rigtig god ide, og kan de illustrere og beskrive deres proces? Så kan de nemt motiveres til at deltage i Unge Forskere Junior.

Det kræver, at eleverne arbejder videre med deres problemstilling og laver en rapport.

Hele klassen kan samlet arbejde med et tema, og du kan som lærer derefter beslutte, hvilke projekter der egner sig til Min Vildeste Ide, og hvilke der kan bruges til projekter til Unge Forskere Junior. Projekter til Min Vildeste Ide har form af tegninger, mens elever, der indsender projekter til Unge Forskere Junior, skal udarbejde en rapport.

Se alle præmierne dine elever kan vinde i Unge Forskere Junior.

astra girl

Juniorforskerne

Hent inspiration til undervisningsforløb i undervisningsmaterialet Juniorforskere. Det kan give dig inspiration til, hvordan du kan arbejde med Min Vildeste Ide i din undervisning. Juniorforskere har undervisningsforløb på 24-30 lektioner, som er tilpasset 6. klasse, men det kan også anvendes i udskolingen.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content