Laptop

Astra

Unge Forskere er en del af Astra, det nationale naturfagscenter

Astra er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, tilknyttet Børne- og Undervisningsministeriet. I Astra har vi fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet.

Vision

Naturvidenskab og teknologi spiller en central rolle i det moderne samfund, og indsigt i disse fags indhold og metoder bør derfor være en naturlig del af alle børn og unges almendannelse, så de kan deltage i samfundet på et oplyst grundlag. Samtidig har Danmark brug for, at flere børn og unge vælger naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og karrierer og dermed bidrager til at løse aktuelle problemer og skabe vidensbaserede løsninger til gavn for alle.

Astras vision er derfor: Undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til alle børn og unges almendannelse og motivation til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

Undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til alle børn og unges almendannelse og motivation til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

Målgrupper

Astras primære arbejdsområde er grundskoler og ungdomsuddannelser. Desuden interesserer vi os for overgangen fra dagtilbud til indskolingen, fra grundskole til ungdomsuddannelser og fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Astra arbejder som nationalt naturfagscenter med det formelle uddannelsessystem, herunder undervisere, rammer og viden, og med de mange interessenter, der deler Astras vision
for en mere koordineret samfundsindsats på naturfagsområdet, og vi er i dialog med førende forskere på området for at sikre, at det foregår på et oplyst grundlag. Vi er optaget af at skabe vedvarende indsatser og støtter derfor kapacitetsopbygning både på uddannelsesinstitutioner og i styringskæden.

Mission

Astras mission er derfor formuleret således. Astra samler relevante aktører om at udvikle kvaliteten af og rammerne for undervisningen i naturfag og naturvidenskab. Vores arbejde baserer sig altid på opdateret viden og erfaring.

Astra samler relevante aktører om at udvikle kvaliteten af og rammerne for undervisningen i naturfag og naturvidenskab. Vores arbejde baserer sig altid på opdateret viden og erfaring.
Astras mission

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content