Gå til hovedindhold

Hvordan bliver man en Unge Forskere-skole?

En skoleleder fortæller om Unge Forskere

I oktober 2011 blev jeg ansat som skoleleder på Tjørnegårdskolen i Roskilde. En almindelig folkeskole, som på mange områder er ualmindeligt godt fungerende. Noget af det første jeg oplevede var, at naturfagslærerne havde et ønske om at udvikle deres fag og fagområdet til at blive mere tværfagligt og til en mere undersøgende og eksperimenterende praksis.

På vej mod Unge Forskere

På den baggrund introducerede vi tankerne og konkurrencerne. En af måderne vi forsøgte at blive klogere på konkurrencens form var, at vi besøgte Ingrid Jespersens Gymnasieskole, der er en af de skoler i Danmark, som har været meget aktive i konkurrencen Unge Forskere. Vi var interesserede i at høre mere om, hvordan de arbejder med naturfagene frem imod Unge Forskere-konkurrencen.

På besøg på Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Otte naturfagslærere, en skolebibliotekar/IT vejleder og to ledelsesrepræsentanter blev modtaget med åbne arme på Ingrid Jespersens Gymnasieskole af lærere og elever, som var stolte af deres skole og i særdeleshed stolte over deres resultater med naturfagene. Vi fik fortællingerne om deres pædagogiske overvejelser og om deres måde at organisere og prioritere deres timeressourcer på. Vi fik selv lov at lege med nogle forsøg under kyndig vejledning af nogle søde elever fra gymnasieafdelingen. En håndfuld elever fra grundskolens overbygning fortalte om de projekter, de ville sende ind til Unge Forskere. Det var en meget inspirerende dag, som satte tanker og lyst i gang til at prøve noget nyt.

På besøg til Unge Forskere finalen

I april besøgte den samme medarbejdergruppe finalen ved Unge Forskere på Århus Universitet. Et besøg, der dels viste nogle rigtigt gode og inspirerende projekter, men samtidig gav fornemmelsen af, at det ligger på et niveau, hvor vi også kan være med – så det krydser vi fingre for er rigtigt!

Unge Forskeres ambassadører hjælper os i gang

For at komme i gang med at få praktiske erfaringer med arbejdsmetoden, kontaktede vi Danish Science Factory med henblik at få kontakt med nogle af deres ambassadører, der for manges vedkommende er tidligere vindere af seniorkonkurrencen ved Unge Forskere. Det, vi gerne ville have hjælp til, var at lave et frivilligt hold for elever på 3. til 6. klassetrin, der over fire eftermiddage skal arbejde på ideer, som kan sendes til ”Min vildeste ide”. Ambassadørerne fra Unge forskere skal så hjælpe os med, at det bliver den undersøgende og eksperimenterende arbejdsmetode med et naturvidenskabeligt udgangspunkt, som bliver det bærende i processen. Det er tanken, at hvis der er elever, som bliver så optagede af deres projekt, at de ønsker at arbejde videre med det, skal de have mulighed for at udvikle det til et projekt, som kan sendes til Unge Forskere konkurrencen.   

Implementering af Unge Forskere på Tjørnegårdskolen

I planlægningen af det kommende skoleår har mange af de lærere, som har deltaget i denne proces, allerede planer om at lave deres egne forsøg med en justeret arbejdsmetode. Vi har sat timer af til et opfinderhold i overbygningen og vi skal deltage i et projekt gennem Roskilde kommune, som i samarbejde med Experiementarium og NTS-center Sjælland ved brug af high speed kameraer vil udfordre skoletrætte elever i overbygningen på naturvidenskabeligt arbejde og arbejdsmetoder. Sidst men ikke mindst deltager skolen i Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39.

Naturfagslærerne vil udviklingen

Som skoleleder har jeg oplevet, at den forandring, som ser ud til at ske med naturfagene på Tjørnegårdskolen, kommer til at ske, fordi nogle engagerede lærere brænder for det. Vi ville ikke rykke afgørende, hvis ikke det var på grund af dygtige, engagerede lærere, som vil forandringen. Jeg kan også se, at skolebibliotekets deltagelse er afgørende. De skal jo, om nogen, være parat til at bakke lærerne op i deres søgning efter materiale og måske også tage initiativ til forskellige former for kompetenceudvikling. Sidst kan man sige, at et ledelsesfokus nok også er vigtigt – ikke mindst fordi en sådan udvikling selvfølgelig også trækker ressourcer.

Som skoleleder glæder jeg mig meget til at se, hvor vi ender i løbet af det kommende skoleår.

Af Nils Nørbo, Skoleleder på Tjørnegårdskolen i Roskilde