Gå til hovedindhold

Deltag i Unge Forskere

Deltagerbillede senior - Unge Forskere 2018 - ©Astra - Foto: Sanne Vils Axelsen

Fristen for at tilmelde sig Unge Forskere er onsdag d. 3. februar 2021. 

Tilmeldingen til konkurrencen åbner i efteråret 2020. Tilmelding foregår elektronisk her - det er hurtigt og nemt.

Ved tilmeldingen bliver du bedt om at oprette en bruger. Her udfyldes tilmeldingsformularen og alle relevante dokumenter og blanketter oploades. Når brugeren er oprettet, kan du oploade filer helt frem til tilmeldingsfristen. Du behøver altså ikke at gennemføre hele tilmeldingen på en gang.

Se boksene herunder for mere detaljeret info.

Særligt for gruppeprojekter
Hvis der er mere end én deltager på projektet (maks. 3 personer), er det vigtigt, at alle tilmeldes på samme elektroniske tilmeldingsformular. Alle i gruppen skal læse og godkende konkurrencebetingelserne.

Har du spørgsmål eller problemer med tilmeldingen er du velkommen til at skrive til info@ungeforskere.dk

Det bliver du bedt om ved tilmeldingen 

Unge Forskere Junior (grundskoler)

Når du tilmelder dit projekt, bliver du bedt om at angive forskellige oplysninger. Ud over generelle kontaktoplysninger bliver du bedt følgende:

Om projektet

  • En kort, præcis præsentation af projektet (maks. 350 tegn inkl. mellemrum). Den bruges på hjemmesiden og i katalogerne, og beskrivelsen skal formuleres, så også udefrakommende kan forstå, hvad projektet handler om.

  • En kort projektbeskrivelse på maks. 1 side, som opsumerer de vigtige pointer fra hele projektet. Projektbeskrivelsen fungerer som et resumé af projektet og skal indsættes som den første side i rapporten.

  • En projektrapport

Øvrige informationer

  • Samtykkeerklæring (blanket 1) og deltagelsesblanket (blanket 2) med forældreunderskift. Blanketterne findes under "Hent filer" til højre på denne side.

Vær opmærksom på, at juryen primært bedømmer projekterne ud fra projektbeskrivelsen, mens projektrapporten bruges til at gå i detaljer med udvalgte dele af projektet. Læs mere om bedømmelseskriterierne her.

Unge Forskere Senior (ungdomsuddannelser)

Når du tilmelder dit projekt bliver du bedt om at angive forskellige oplysninger. Ud over generelle kontaktoplysninger bliver du bedt følgende:

Om selve projektet

  • En kort, præcis præsentation af projektet (maks. 350 tegn inkl. mellemrum). Den bruges på hjemmesiden og i katalogerne, og beskrivelsen skal formuleres, så også udefrakommende kan forstå, hvad projektet handler om.

  • En udfyldt projektbeskrivelse (find skabelonen under "Hent Filer" til højre på denne side)

  • En projektrapport 

Øvrige informationer 

  • Er du under 18 år, skal du udfylde og uploade samtykkeerklæring (blanket 1) og deltagelsesblanketten (blanket 2), som skal underskrives af en forælder eller værge. Blanketterne findes under "Hent filer" til højre på denne side.

  • Er du over 18 år, skal du printe og udfylde samtykkeerklæring (blanket 1) og medbringe den ved en evt. semifinale.

Vær opmærksom på, at juryen primært bedømmer projekterne ud fra projektbeskrivelsen, mens projektrapporten bruges til at gå i detaljer med udvalgte dele af projektet. Læs mere om bedømmelseskriterierne her.

 

Valg af kategori
Når du tilmelder et projekt, skal du vælge en af tre kategorier. Vær opmærksom på, at kategorierne har forskellige bedømmelseskriterier. Du kan se juniorkriterierne her og seniorkriterierne her for alle tre kategorier. 

Life Science

Kategorien om alt det levende. For projekter inden for fagområderne biologi, geografi, kemi eller tværgående emner om fx miljø, natur og sundhed.

Physical Science

Kategorien om de ikke-levende systemer. For projekter inden for fagområderne datalogi, fysik, geovidenskab, matematik og statistik eller tværgående emner om fx astronomi eller Jordens kredsløb.

Technology

Kategorien om teknologiske løsninger. For projekter inden for fagområderne datalogi, engineering, mekanik, teknologi eller som del af tværgående emner om fx innovation og entreprenørskab.