Gå til hovedindhold

Unge Forskere i undervisningen

Deltagerbillede til Unge Forskere 2016 - Foto: Sanne Vils Axelsen ©Astra

Unge Forskere Junior kan nemt integreres i din naturfagsundervisning. Giv dine elever en uforglemmelig oplevelse, og sæt samtidig fokus på den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

 

Det er oplagt at lade arbejdet med projekter til Unge Forskere Junior indgå i den almindelige undervisning, eksempelvis i forbindelse med emneuger på mellemtrinnet som Naturvidenskabsfestivalen eller i forbindelse med et fællesfagligt fokusforløb i udskolingen.

Andre vælger at lave science-valghold, hvor en del af målet med undervisningen netop er deltagelse i Unge Forskere. Endelig er der mulighed for, at skolen kan tilbyde ekstra vejledning efter skoletid for de elever, der gerne vil arbejde med projekter til konkurrencen.

Ikke alle elever fra 9.a bliver forskere, men de har fået en forståelse af, at de, hvis de fordyber sig og er ihærdige, kan de blive det. Man bliver, som lærer, overrasket over den kreativitet og idérigdom, eleverne besidder.
 

- Asger Schmidt, Årets lærer 2014

Syv ideer til, hvordan du kan bruge Unge Forskere i din naturfagsundervisning:

Corona

Deltag i Unge Forskere og hold motivationen og nysgerrigheden i kog

At undersøge verden og lære den at kende giver selvtillid og handlekompetencer.

I en tid hvor hverdagen er præget af mange restriktioner og perioder med elever, der skal tilbringe mere tid hjemme - enten pga af påvist smitte eller fordi de venter svar på en test, kan det være godt at have noget i baghånden til at imødekomme de enkelte situationer. 

Unge Forskere kan bruges som en ramme om et selvstændigt projekt, eleverne arbejder med i en kortere koncentreret periode, eller som et projekt, der kan tages frem når en elev eller en klasse, for eksempel er hjemme en periode.

Et Unge Forskere projekt kan tage udgangspunkt i det, I allerede laver i undervisningen, hvad enten I koncentrerer jer om større dybdegående eller mere enkle undersøgelser. Så længe den naturvidenskabelige eller ingeniørens arbejdsmetode er anvendt er projektet kvalificeret til at deltage. Det eneste det kræver er, at I på skrift kan beskriver projektet og sender det til os.

Hvad får eleverne ud af det?

Med deltagelse i Unge Forskere følger faglig feedback fra juryen (uanset hvor langt man kommer i konkurrencen), faglig selvtillid, fællesskab og spændende oplevelser. 

Hvordan gør du?

Her på siden finder du alle de oplysninger du skal bruge og inspiration til hvordan det kan indgå i din undervisning. Du kan også finde eksempler på tidligere års projekter. Er du i tvivl om noget eller gerne vil sparre med nogen om hvordan du griber det an, er du altid velkommen til at kontakte os på info@ungeforskere.dk - vi har god kontakt til erfarne lærere og tidligere deltagere, der gerne giver en hjælpende hånd.

Unge Forskere og naturvidenskabelig arbejdsmetode

Arbejdsprocessen op til Unge Forskere Junior er nem at integrere som en del af den daglige naturfagsundervisning. Du kan tilrettelægge undervisningsforløbet op til Unge Forskere Junior som en del af en undersøgende naturfagsundervisning.

Den betyder, at:

 • den naturvidenskabelige arbejdsmetode og de fire naturfaglige kompetenceområder naturligt kommer i fokus

 • eleverne tager udgangspunkt i en virkelighedsnær problemstilling, der er relevant for dem selv

 • eleverne får mulighed for at arbejde innovativt med en problemstilling og møde erhvervslivet i virkeligheden.

 • du som underviser får mulighed for at fungere som facilitator

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

I selve undervisningen, der leder op til Unge Forskere Junior-konkurrencen, er det centralt, at eleverne arbejder med den naturvidenskabelige arbejdsmetode i deres undersøgende arbejde.

Det faglige omdrejningspunkt, som eleverne tager udgangspunkt i, vil almindeligvis stamme fra fælles mål og nogle af de forløb, eleverne arbejder med i den daglige undervisning. Inden for denne ramme formulerer I et eller flere naturfaglige spørgsmål, hvorefter eleverne arbejder videre med at formulere hypoteser, designe undersøgelser og undersøge naturfaglige spørgsmål. Derefter analyserer eleverne resultaterne af deres undersøgelser og konkluderer på resultaterne.

At arbejde med Unge Forskere Junior i undervisningen svarer til at gennemføre et forløb, der er bygget op omkring naturvidenskabelig arbejdsmetode. Dog er det et særligt krav - hvis eleverne skal deltage i konkurrencen - at eleverne udarbejder og indsender en projektrapport.

Læs mere om, hvordan du arbejder med naturvidenskabelig arbejdsmetode
her og hersamt måder du kan stilladsere det undersøgende arbejde på her.

 

Elementer:

Print en plakat der viser naturvidenskabelig arbejdsmetode og hæng den op i klassen 

DR Undervisningsmateriale

Testoteket - fra forsøg til naturvidenskabelige undersøgelser

Brug undervisningsforløb, der passer til et af de fællesfaglige fokusområder

For hele klassen med fokus på den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

Planlæg et talentforløb

For elever der er særligt engagerede i naturfag.

Opret et valgfag

En god måde at arbejde med Unge Forskere på er at oprette et valgfag for eleverne i 7. - 9. klasse. Det kan enten oprettes på den enkelte skole eller på tværs af flere skoler, der ligger i nærheden af hinanden.

Et valgfag, der ikke er beskrevet i af Undervisningsministeriet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Læs mere om, hvordan I kan oprette et Unge Forskere valgfag i grundskolen i PDF iconher.

I PDF iconmål for Unge Forskere-valgfag har Unge Forskere-teamet formuleret et forslag til mål for et Unge Forskere-valgfag. Valgfagsbeskrivelsen er til fri afbenyttelse og kan tilpasses til netop jeres skole/kommune. 

Hvis I vil have inspiration til arbejdet med at tilrettelægge et Unge Forskere-valgfag kan I kontakte infor@ungeforskere.dk og få kontakt til Unge Forskeres ambassadørnetværk. 

Hvis I vil samarbejde med andre skoler om et Unge Forskere-valgfag, så er det en god idé at kontakte kommunens naturfagskoordinator

Udvid Min Vildeste Idé til Unge Forskere Junior

Klasser, der har arbejdet med udgangspunkt i naturvidenskablig arbejdsmetode kan med fordel sende deres projekt ind i kategorien Unge Forskere Junior frem for Min Vildeste Idé. 

Se mere om, hvordan I kan udnytte jeres erfaringer med “Min Vildesté Idé til at arbejde med Unge Forskere Junior PDF iconher.

Brobygning

Lav et Unge Forskere-forløb, der bygger bro og etablerer kontakt på tværs af uddannelser. 

Eksempel: Hurup skole

På Hurup skole i Thisted Kommune afholder overbygningens tre 9. klasser et fællesfagligt fokusforløb i form af et Unge Forskere-forløb i samarbejde med kommunens gymnasiale uddannelser.

Gymnasieeleverne bliver koblet på 9. klassernes arbejdsgrupper som vejledere. De kommer på besøg og hjælper grupperne med brainstorm på hvilke arbejdsspørgsmål, de skal beskæftige sig med. De følgende fem uger arbejder grupperne på projektet ca. en dag om ugen og sender deres fremskridt til deres vejledere.

I sjette projektuge tager alle 86 elever til science fair på gymnasiet med posters og udstilling ligesom til Unge Forskeres finaler. Grupperne præsenterer kort deres projekter, og gymnasieeleverne, gymnasielærerne og lærerne hjemme fra skolen er dommere.

Selv da Hurup skole var nybegynder i Unge Forskere, kvalificerede flere projekter sig til finalen og tog endda en præmie med hjem. Eleverne vandt desuden et maleri til skolen.

Det problem- og challenge baserede projektarbejde

Det er vigtigt, at eleverne selv er med til at definere deres projekt – ud fra noget, de har gået og undret sig over eller en opfindelse, de selv har gjort.

Det er eleverne selv, der skal køre projektet. Læreren skal træde lidt tilbage i processen og fungere mere som en vejleder end som en, der har alle svarene.

Lærerens rolle er:

 • at hjælpe eleverne med ideudviklingsprocessen
 • at opmuntre
 • at vejlede
 • at hjælpe med at finde materialer og information

  Når eleverne er godt i gang, kan læreren vejlede mere systematisk i forhold til brug af den naturvidenskabelige metode og diskussion af fejlkilder – afhængig af klassetrin og niveau, naturligvis.

  Når I nærmer jer indsendelsestidspunktet til Unge Forskere, er det vigtigt, at du gennemgår med eleverne, hvad projektbeskrivelsen og rapporten skal indeholde. 

  Jeg havde startet et projekt op, hvor eleverne havde lavet en rapport og fremlagt det for klassen - og så indsendte vi det til Unge Forskere som lidt ekstra krydderi.

  Helle Haim, Antvorskov Skole, Årets lærer 2015

  Hvordan kommer du i gang?

  Det kræver kun et klik, og så er du i gang! Her på siderne kan du bl.a. finde undervisningsmateriale og eksempler på tidligere projekter.

  Anja Lauridsen og Jesper Lytzen, der blev kåret som Årets Lærer 2017, deler ud deres erfaringer her