Seniorfinalist fortæller om sit projekt

Kategorier og bedømmelse

Hvad betyder kategorierne i Unge Forskere?

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige kategori til dit projekt, når du afleverer det i Unge Forskere-konkurrencen. Kategorien har betydning for, hvem der vurderer dit projekt, og for hvilke andre projekter dit projekt konkurrerer mod til finalen.

Der er tre forskellige kategorier: Life Science Physical Science og Technology. 

astra girl

Life Science

Kategorien om alt det levende. For projekter inden for fagområderne biologi, geografi, kemi eller tværgående emner om fx miljø, natur og sundhed.

Physical Science

Kategorien om de ikke-levende systemer. For projekter inden for fagområderne datalogi, fysik, geovidenskab, matematik og statistik eller tværgående emner om fx astronomi eller Jordens kredsløb.

Technology

Kategorien om teknologiske løsninger. For projekter inden for fagområderne datalogi, engineering, mekanik, teknologi eller som del af tværgående emner om fx innovation og entreprenørskab.

astra girl

Kategorierne og juryen

Det er vigtigt, at dit projekt er i den rigtige kategori, da bedømmelseskriterierne, som juryen bruger til at vurdere projekterne, ikke er ens i de forskellige kategorier.

Til finalen konkurrerer du mod projekter fra samme kategori, og der uddeles præmier inden for hver kategori. Du kan derfor tænke kategorierne lidt som tre forskellige konkurrencer.

Det er kun den samlede vinder i Unge Forskere Senior, der vælges på tværs af kategorierne. 

astra girl

Projekterne bedømmes af en fagjury

Juryen er bredt sammensat af topforskere, iværksættere, erhvervsfolk og gymnasielærere, som dækker alle de naturvidenskabelige og teknologiske fag.

Life Science- og Physical Science-projekter bliver bedømt efter den naturvidenskabelige arbejdsmetode, mens Technology-projekter bedømmes efter ingeniørens arbejdsmetode.

Nedenfor er bedømmelseskriterierne beskrevet med underpunkter. Punkterne er vejledende og kan give en god ide om, hvad juryen bedømmer efter. Kriterierne for Life Science og Physical Science er samlet i én beskrivelse, mens Technology-kriterierne vises for sig selv.

astra girl

Bedømmelseskriterier

For projekter i kategorierne

Life Science og Physical Science:​

  • Er der formuleret et klart og tydeligt mål?

  • Er det testbart med kendte metoder?

  • Er der formuleret en god plan for forsøg og dataopsamling?
  • Anvendes rigtige variabler og kontrolforsøg?
  • Er der foretaget systematisk dataopsamling og analyse?

  • Er forsøgene reproducérbare?

  • Er der tilstrækkelig brug af matematiske/statistiske værktøjer?

  • Er der en tilstrækkelig mængde data til at lede til konklusionen?

  • Udvises der særlig nytænkning eller originalitet i ovenstående kriterier?
 • Video-pitch:
  Besvares følgende:

  • Hvad er undersøgt i projektet?
  • Hvorfor er det undersøgt?
  • Hvordan er det undersøgt?
  • Hvad har I fundet ud af?
  • Hvorfor er det relevant?

  Poster:

  • Er der en logisk organisering af materialet?
  • Er grafer og enheder kommunikeret klart?
  • Synliggøres dokumentation og hovedreferencer?
  • Forstår deltagerne det relevante, faglige indhold, der ligger til grund for projektet?
  • Formår deltagerne at fortolke resultater, resultaternes begrænsning(er) samt at konkludere?
  • Er deltagerne uafhængige af noter og talepapir?
  • Giver deltagerne et realistisk bud på projektets påvirkning af det videnskabelige område, samfund, økonomi m.m.?
  • Hvordan er kvaliteten af deltagernes ideer til videre arbejde med projektet?
  • Svarer deltagerne klart, præcist, korrekt og gennemtænkt på spørgsmål?

   

  Grupper: Er samarbejdet, fordeling af præsentation og udnyttelse af kompetencer fornuftigt?

For projekter i kategorien

Technology

  • Er der en beskrivelse af det praktiske behov eller problem, der skal løses?
  • Er kriterierne for den foreslåede løsning klart defineret?
  • Er valgte afgrænsninger forklaret?
  • Er der foretaget tilstrækkelig research af alternative løsninger til det behov, der søges dækket?
  • Identificeres en mulig løsning på problemet eller behovet?
  • Er der udviklet en prototype/model? Hvis der ikke er produceret en prototype, bliver planen for udviklingen af en vurderet i stedet?
  • Er prototypen en løsning på de beskrevne behov?
  • Er prototypen blevet testet under forskellige forhold og i flere forsøg?
  • Viser prototypen ingeniørmæssigt håndværk og en gennemtænkt løsning?
  •  
  • Udvises der særlig nytænkning eller originalitet i ovenstående kriterier?
 • Video-pitch: Besvares følgende:
  • Hvad er undersøgt i projektet?
  • Hvorfor er det undersøgt?
  • Hvordan er det undersøgt?
  • Hvad har I fundet ud af?
  • Hvorfor er det relevant?
  Poster:
  • Er der en logisk organisering af materialet?
  • Er grafer og enheder kommunikeret klart?
  • Synliggøres dokumentation og hovedreferencer?
  • Forstår deltagerne det relevante, faglige indhold, der ligger til grund for projektet?
  • Formår deltagerne at fortolke resultater, resultaternes begrænsning(er) samt at konkludere?
  • Er deltagerne uafhængige af noter og talepapir?
  • Giver deltagerne et realistisk bud på projektets påvirkning af det videnskabelige område, samfund, økonomi m.m.?
  • Hvordan er kvaliteten af deltagernes ideer til videre arbejde med projektet?
  • Svarer deltagerne klart, præcist, korrekt og gennemtænkt på spørgsmål

   

  Grupper: Er samarbejdet, fordeling af præsentation og udnyttelse af kompetencer fornuftigt?

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content