Hvad er en god projektrapport?

Den gode projektrapport fortæller hele historien om projektet fra ide til løsning - eller måske til nye spørgsmål. 

Når man arbejder med naturvidenskabelige undersøgelser og teknologiske tests, falder tingene sjældent ud helt, som man forventede. Derfor er det vigtigt, at du er så præcis og detaljeret som muligt, når du beskriver dit arbejde.

Brug gerne for eksempel fotos, tegninger, grafer, tabeller eller diagrammer i rapporten, så dit projektarbejde bliver så overskuelig som muligt. Husk også, at juryen bliver ekstra glad, når rapporten er velskrevet og uden stavefejl.

Eksempler på gode rapporter

astra girl

De tre vigtige spørsmål, sin rapport skal svare på:

  • Hvad er problemet/spørgsmålet, og hvorfor er det vigtigt at løse/undersøge?
  • Hvad har du gjort og hvordan gik det?
  • Hvordan passer din nye viden med den eksisterende viden, og hvad kan man lære af mit projekt?
astra girl

Struktur og indhold i den gode rapport

1. Introduktion

Hvad handler projektet om, og hvorfor er det overhovedet interessant? Sæt scenen for dit projekt og engager din læser ved at fortælle, hvorfor netop dit arbejde er vigtigt, innovativt og interessant.

2. Problemformulering

Hvad er forskningsspørgsmålet/problemet? Beskriv kort og præcist hvilket spørgsmål/problem, du forsøger at besvare/løse med dit projekt.

astra girl

3. Baggrund

 

Hvad er den kendte viden? Det primære formål er at beskrive den teoretiske baggrund for projektet. Det kan også være ny viden inden for rammerne af dit projekt, som du har gjort særlig brug af.

4. Hypotese

Hvordan forventer du, dit spørgsmål/problem kan besvares/løses? Her præsenteres løsningsforslaget, der skal undersøges i projektet. Hypotesen bygger på den teoretiske viden om problemet, og den beskriver forventningerne til projektets resultater.

5. Metoder (design, eksperimenter og materialer)

Hvad gjorde du? Her fortæller du om dit undersøgelsesdesign med fx eksperimenter og dataindsamling. Det er vigtigt, at du gør rede for, hvorfor du har valgt netop din metode og går i detaljer med dit arbejde. Beskriv fx apparatur og arbejdsgange, og brug gerne fotos, tegninger eller modeller.

6. Resultater (data og modellering)

Hvad viste din undersøgelse? Her præsenteres data, modeller og resultaterne fra undersøgelserne med fx tabeller, diagrammer eller grafer. Dette er kernen i dit projekt og derfor er det vigtigt, at du bruger tid på at lave nogle gode og læsbare figurer og tabeller. Husk at beskrive din databehandling! Fortæl fx, hvis du har sorteret i dit datasæt, fordi noget gik galt undervejs.

7. Diskussion og perspektivering

Hvorfor faldt din undersøgelse ud, som den gjorde, og hvilken betydning har den? Vurdér din undersøgelse i forhold til andre undersøgelser, fejlkilder, lignende problemstillinger og fremtidsmuligheder for projektet. Du kan også beskrive, hvordan man kunne arbejde videre med projektet og hvilken betydning du forventer, at dit projekt vil få fremadrettet.

astra girl

8. Konklusion

 

Hvad har du fundet ud af? I konklusionen gives en kort opsummering af undersøgelsen i forhold til problemformuleringen og de vigtigste pointer beskrives.

9. Referencer

Hvor ved du det fra? Skriv, hvilke bøger eller kilder, du har brugt. Skriv også personer på, hvis du for eksempel har fået hjælp af en forsker.

Rapporter for tidligere vindere

Vil du se rapporter for dem, der tidligere har vundet Unge Forskere? Du finder dem på vindersiderne.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder.

Skip to content