Finalist præsenterer sit projekt for juryen

Bedømmelse

Unge Forskeres jury bedømmer og giver feedback

I Unge Forskere Junior bliver projekterne bedømt på

 • Den Gode Ide
 • Den naturvidenskabelige/ingeniørens arbejdsmetode
 • Præsentation

Juryen giver projekterne point inden for hver af de tre områder, og på baggrund af disse point beslutter juryen, hvilke projekter der skal vinde. Projekter inden for Life Science og Physical Science bliver bedømt efter den naturvidenskabelige arbejdsmetode, mens Technology-projekter bedømmes efter ingeniørens arbejdsmetode.

Nedenfor er de tre kriterier beskrevet for at illustrere, hvad juryen kigger efter. Kriterierne for Life Science og Physical Science er samlet i én beskrivelse, mens Technology-kriterierne vises for sig selv.

astra girl

For projekter i kategorierne Life Science og Physical Science

 • Nytænkning og originalitet

  • Er ideen innovativ?

  • Hvordan er ideen i forhold til eksisterende løsninger?

  • Er den realiserbar?

  • Er der defineret en målgruppe?

  Selvstændighed

  • I hvilken grad udviser deltagerne selvstændighed?

 • Undersøgelse

  • Er der udformet en problemformulering?

  • Er baggrunden for problemet ordentligt undersøgt?

  • Har baggrundsundersøgelserne ledt frem til en hypotese?

  • Er der blevet indsamlet og analyseret data?

  • Er der indsamlet en tilstrækkelig mængde data med en rimelig kvalitet til at lede til en konklusion?

  • Er der konkluderet på egne undersøgelser, og er de evt. blevet sammenholdt med andres?

  Modellering

  • Er der anvendt naturfaglige modeller?

  • Er der valgt relevante modeller til at understøtte undersøgelsen?

  • Kan deltagerne vurdere modellernes anvendelighed og begrænsninger?

  Perspektivering

  • Kan problem og løsning relateres til omverdenen?

  • Betragtes der sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger?

  • Er fremtiden for projektet og udviklingen beskrevet og diskuteret?

  Kommunikation (faglig)

  • Benyttes relevante naturvidenskabelige begreber og fagudtryk?

  • Kan deltageren formulere påstande og argumentere for dem på et naturfagligt grundlag?

  • Formidling

   • Kommunikeres der klart om projektet ved brug af poster og modeller?

   • Forstås og besvares spørgsmål stillet af juryen klart og gennemtænkt?

   • Formidles indholdet med relevante genstande?

  • For grupper

   • Er samarbejdet, fordeling af præsentation og udnyttelse af kompetencer fornuftig?

For projekter i kategorien Technology

  • Nytænkning og originalitet

   • Er ideen innovativ?

   • Hvordan er ideen i forhold til eksisterende løsninger?

   • Er den realiserbar?

   • Er der defineret en målgruppe?

  • Selvstændighed

   • I hvilken grad udviser deltagerne selvstændighed?

  • Undersøgelse
   • Er der udformet en problemformulering? 
   • Er baggrunden for problemet ordentligt undersøgt? 
   • Har baggrundsundersøgelserne ledt frem til produktspecifikationer? 
   • Er produktdesign blevet testet? 
   • Er der indsamlet en tilstrækkelig mængde data med en rimelig kvalitet til at lede til en konklusion? 
   • Er der konkluderet på egne undersøgelser, og er de evt. blevet sammenholdt med andres? 
  • Modellering
   • Er der udviklet en prototype? 
   • Er der valgt relevante materialer til at understøtte produktspecifikationerne? 
   • Kan deltagerne vurdere prototypens anvendelighed og begrænsninger?
  • Perspektivering
   • Kan problem og løsning relateres til omverdenen? 
   • Betragtes der sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger? 
   • Er fremtiden for projektet og udviklingen beskrevet og diskuteret? 
  • Kommunikation (faglig)
   • Benyttes relevante naturvidenskabelige begreber og fagudtryk? 
   • Kan deltageren formulere påstande og argumentere for dem på et naturfagligt grundlag?
  • Formidling

   • Kommunikeres der klart om projektet ved brug af poster og modeller?

   • Forstås og besvares spørgsmål stillet af juryen klart og gennemtænkt?

   • Formidles indholdet med relevante genstande?

  • For grupper

   • Er samarbejdet, fordeling af præsentation og udnyttelse af kompetencer fornuftig?

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder.

Skip to content