Finalistgruppe viser deres projekt

Deltag i Unge Forskere Junior

Her kan du læse mere om, hvordan du tilmelder elever, der gerne vil deltage i Unge Forskere Junior

Vigtigt: Skulle du af en eller anden grund få svært ved at nå at få alle detaljer på plads inden tilmeldingsfristen, så upload hellere hvad du har end ingenting.

Har du spørgsmål eller problemer med tilmeldingen, er du altid velkommen til at skrive til os.

Fristen for at tilmelde sig Unge Forskere er onsdag d. 1. februar 2023. TILMELDINGEN ÅBNER I EFTERÅRET.

astra girl

Det skal projektet indeholde

Deltag i Unge Forskere Junior ved at oprette elevens projekt. Når du tilmelder dine elevers projekt, bliver du bedt om at angive en række forskellige oplysninger. Udover generelle kontaktoplysninger bliver du og dine elever bedt om uploade en række dokumenter.

astra girl

Om projektet

Vær opmærksom på, at juryen primært bedømmer projekterne ud fra projektbeskrivelsen, mens projektrapporten bruges til at gå i detaljer med udvalgte dele af projektet. Læs mere om bedømmelseskriterierne her.

 • Præsentationen af projektet skal være kort og præcis og må fylde maks. 350 tegn inklusiv mellemrum. Præsentationen bruges på hjemmesiden og i Unge Forskeres kataloger. Den skal derfor formuleres, så de fleste kan gennemskue, hvad projektet handler.

 • Projektbeskrivelsen må fylde maks. 1 side, der opsummerer de vigtige pointer fra hele projektet. Projektbeskrivelsen fungerer som et resumé af projektet og skal uploades som en selvstændig fil.

 • Den gode projektrapport fortæller alle detaljer om projektet fra ide til løsning - eller måske til nye spørgsmål. Når man arbejder med naturvidenskabelige undersøgelser og teknologiske tests, falder tingene sjældent ud helt, som man forventede. Derfor er det vigtigt, at du er så præcis og detaljeret som muligt, når du beskriver dit arbejde.

  De vigtigste spørgsmål, en god rapport skal svære på, er:

  • Hvad er problemet/udfordringen, og hvorfor er det vigtigt at løse/undersøge?
  • Hvad har jeg gjort, og hvordan gik det?
  • Hvordan passer min nye viden med kendt viden, og hvad kan man lære af mit projekt?

  Brug gerne for eksempel fotos, tegninger, grafer, tabeller eller diagrammer i rapporten, så dit projektarbejde bliver så overskueligt som muligt. Husk også, at juryen bliver ekstra glad, når rapporten er velskrevet og uden stavefejl.

 • Video-pitchet må vare op til tre minutter og skal ud over navn på deltager og titel på projektet også svare på følgende spørgsmål:

  • Hvad har eleverne undersøgt?
  • Hvorfor har de undersøgt det?
  • Hvordan har de undersøgt det?
  • Hvad har de fundet ud af?
  • Hvorfor er deres projekt det fedeste projekt i verden?

Øvrige informationer

Samtykkeerklæring (blanket 1) og deltagelsesblanket (blanket 2) med forældreunderskift, de skal uploades på elevprofilen.

astra girl

Vælg kategori

Det er dig som lærer, der skal vælge, hvilken kategori elevernes projekter skal deltage i. Når du tilmelder et projekt, skal du vælge en af de tre kategorier: Life Science, Physical Science eller Technology. Vær opmærksom på, at kategorierne har forskellige bedømmelseskriterier. Du kan se bedømmelseskriterierne for juniorprojekter her. Når projekterne er tilmeldt den passende kategori, kan vi sammensætte den helt rigtige jury til at vurdere dine elevers projekt.

astra girl

Life Science

Life Science er kategorien om alt det levende. Kategorien er for projekter inden for fagområderne biologi, geografi, kemi eller tværgående emner om for eksempel miljø, natur og sundhed.

Physical Science

Physical Science er kategorien om de ikke-levende systemer. Kategorien er for projekter inden for fagområderne datalogi, fysik, geovidenskab, matematik og statistik eller tværgående emner om for eksempel astronomi eller Jordens kredsløb.

Technology

Kategorien Technology er for teknologiske og nytænkende projekter inden for fagene natur/teknologi, datalogi, engineering, mekanik, teknologi, håndværk og design eller som del af tværgående emner som innovation og entreprenørskab.

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder.