Sikkerhed i Unge Forskere Junior

I Unge Forskere følger vi sikkerhedsreglerne for grundskolen til vores konkurrence.

Her på siden har vi samlet lidt relevant information fra grundskolens reglement - og nogle links til dig, hvis du er i tvivl om reglerne.

astra girl

Lærerens ansvar

Som lærer skal du altid vurdere elevernes alder, modenhed og erfaring og tilrettelægge det praktiske arbejde efter det. Husk at vælge udstyr, forsøgsopstillinger og instruktioner, der passer til elevernes forudsætninger.

I vejledningen af elever, der arbejder mere selvstændigt, skal du sikre dig, at elevernes egne forsøgsdesign overholder almindelige sikkerhedsregler i grundskolens naturfagsundervisning.

Laboratorier uden for skolen

Hvis man arbejder et andet sted end skolens laboratorium (for eksempel på et gymnasium eller et universitet) er det stadig dig som lærer, der er ansvarlig for sikkerheden.

Eleven kan møde apparater og kemikalier, som normalt ikke anvendes i grundskolen. Her er det din opgave at sikre, at elevens arbejde stadig gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Eleverne må naturligvis gerne gennemføre andre forsøg end de almindelige forsøg i grundskolen, og de må også gerne anvende andre kemikalier, apparater m.m. - så længe det kan gøres sikkert. Det er altid din vurdering som deres lærer. Du kan drøfte opstillinger, materialer og instrukser med de lokale tutorer, som underviser på laboratoriet.

astra girl

Stoffer og materialer

Generelt skal risikoen ved brug af stoffer og materialer altid minimeres, så dine elever får så små mængder som muligt, og anvender så ufarlige stoffer som muligt.

Husk, at dine elever ikke må bruge “bærbare” gasflasker, for eksempel campinggas - heller ikke til semifinalen eller finalen.

Forsøg med dyr og mennesker

Alle dyre- og menneskeforsøg kræver etiske overvejelser. Det kan handle om alt fra fysisk smerte, evt. faremomenter til tavshedspligt. Hjælp dine elever med at komme godt rundt om de etiske aspekter.

Dyreforsøgslovgivningen handler kun om hvirveldyr - altså dyr med rygsøjle - og blæksprutter. Forsøg med hvirveldyr kræver tilladelse fra dyreforsøgstilsynet, men alle forsøg med dyr er en vurderingssag.

Har dine elever kastet sig over giftige insekter eller planter, skal risikoen for stik, bid osv. minimeres og behandlingsmuligheder skal være indenfor rækkevidde.

Ved forsøg med mennesker må eleverne ikke eksperimentere med medicin, narkotiske stoffer mv. - heller ikke på andre.

Eleverne må kun undersøge egne kropsvæsker - fortrinsvis eget blod i små mængder. Da de ikke må komme i kontakt med sygdomsfremkaldende organismer, bør slim, spyt osv. undgås. Du skal også huske dem på, at petriskåle med for eksempel bakterievækst altid skal være lukkede og tapet til.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content