Finalister taler med deres lærer om projektet

Unge Forskere i undervisningen

Unge Forskere Junior kan nemt integreres i din naturfagsundervisning.

Giv dine elever en uforglemmelig oplevelse, og sæt samtidig fokus på den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

Det er oplagt at lade arbejdet med projekter til Unge Forskere Junior indgå i den almindelige undervisning, eksempelvis i forbindelse med emneuger på mellemtrinnet som Naturvidenskabsfestival eller i forbindelse med et fællesfagligt fokusforløb i udskolingen.

Andre vælger at lave science-valghold, hvor en del af målet med undervisningen netop er deltagelse i Unge Forskere. Endelig er der mulighed for, at skolen kan tilbyde ekstra vejledning efter skoletid for de elever, der gerne vil arbejde med projekter til konkurrencen.

astra girl

Det problem- og challenge baserede projektarbejde

Det er vigtigt, at eleverne selv er med til at definere deres projekt – ud fra noget, de har gået og undret sig over eller en opfindelse, de selv har gjort.

Det er eleverne selv, der skal køre projektet. Læreren skal træde lidt tilbage i processen og fungere mere som en vejleder end som en, der har alle svarene.

astra girl

Din rolle som lærer er

 • at hjælpe eleverne med ideudviklingsprocessen
 • at opmuntre
 • at vejlede
 • at hjælpe med at finde materialer og information

Når eleverne er godt i gang, kan læreren vejlede mere systematisk i forhold til brug af den naturvidenskabelige metode og diskussion af fejlkilder – afhængig af klassetrin og niveau, naturligvis.

Når I nærmer jer indsendelsestidspunktet til Unge Forskere, er det vigtigt, at du gennemgår med eleverne, hvad projektbeskrivelsen og rapporten skal indeholde. 

astra girl

Unge Forskere og den naturvidenskabelige arbejdsmetode

Arbejdsprocessen op til Unge Forskere Junior er nem at integrere som en del af den daglige naturfagsundervisning. Du kan tilrettelægge undervisningsforløbet op til Unge Forskere Junior som en del af en undersøgende naturfagsundervisning.

astra girl

Det betyder, at:

 • den naturvidenskabelige arbejdsmetode og de fire naturfaglige kompetenceområder naturligt kommer i fokus
 • eleverne tager udgangspunkt i en virkelighedsnær problemstilling, der er relevant for dem selv
 • eleverne får mulighed for at arbejde innovativt med en problemstilling og møde erhvervslivet i virkeligheden.
 • du som underviser får mulighed for at fungere som facilitator

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

I selve undervisningen, der leder op til Unge Forskere Junior-konkurrencen, er det centralt, at eleverne arbejder med den naturvidenskabelige arbejdsmetode i deres undersøgende arbejde.

Det faglige omdrejningspunkt, som eleverne tager udgangspunkt i, vil almindeligvis stamme fra fælles mål og nogle af de forløb, eleverne arbejder med i den daglige undervisning. Inden for denne ramme formulerer I et eller flere naturfaglige spørgsmål, hvorefter eleverne arbejder videre med at formulere hypoteser, designe undersøgelser og undersøge naturfaglige spørgsmål. Derefter analyserer eleverne resultaterne af deres undersøgelser og konkluderer på resultaterne.

At arbejde med Unge Forskere Junior i undervisningen svarer til at gennemføre et forløb, der er bygget op omkring naturvidenskabelig arbejdsmetode. Dog er det et særligt krav - hvis eleverne skal deltage i konkurrencen - at eleverne udarbejder og indsender en projektrapport.

astra girl

Inspiration til at arbejde med metoden

Læs mere om, hvordan du arbejder  med naturvidenskabelig arbejdsmetode. Læs her om Undersøgelsesbaseret undervisning og om undersøgelsesdidaktiksamt måder du kan stilladsere det undersøgende arbejde på her.

Elementer:

Print en plakat der viser naturvidenskabelig arbejdsmetode og hæng den op i klassen 

DR Undervisningsmateriale

Testoteket - fra forsøg til naturvidenskabelige undersøgelser

Find mere Inspiration

Unge Forskere i undervisningen

 • For hele klassen med fokus på den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

 • For elever der er særligt engagerede i naturfag. 

 • En god måde at arbejde med Unge Forskere på er at oprette et valgfag for eleverne i 7. - 9. klasse. Det kan enten oprettes på den enkelte skole eller på tværs af flere skoler, der ligger i nærheden af hinanden.

  Et valgfag, der ikke er beskrevet i af Undervisningsministeriet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Læs mere om, hvordan I kan oprette et Unge Forskere valgfag i grundskolen i her.

  mål for Unge Forskere-valgfag har Unge Forskere-teamet formuleret et forslag til mål for et Unge Forskere-valgfag. Valgfagsbeskrivelsen er til fri afbenyttelse og kan tilpasses til netop jeres skole/kommune. 

  Hvis I vil have inspiration til arbejdet med at tilrettelægge et Unge Forskere-valgfag kan I kontakte infor@ungeforskere.dk og få kontakt til Unge Forskeres ambassadørnetværk. 

  Hvis I vil samarbejde med andre skoler om et Unge Forskere-valgfag, så er det en god idé at kontakte kommunens naturfagskoordinator

 • Klasser, der har arbejdet med udgangspunkt i naturvidenskabelig arbejdsmetode kan med fordel sende deres projekt ind i kategorien Unge Forskere Junior frem for Min Vildeste Idé. 

  Se mere om, hvordan I kan udnytte jeres erfaringer med “Min Vildeste Ide til at arbejde med Unge Forskere Junior her.

 • Lav et Unge Forskere-forløb, der bygger bro og etablerer kontakt på tværs af uddannelser. 

  Eksempel: Hurup skole

  På Hurup skole i Thisted Kommune afholder overbygningens tre 9. klasser et fællesfagligt fokusforløb i form af et Unge Forskere-forløb i samarbejde med kommunens gymnasiale uddannelser.

  Gymnasieeleverne bliver koblet på 9. klassernes arbejdsgrupper som vejledere. De kommer på besøg og hjælper grupperne med brainstorm på hvilke arbejdsspørgsmål, de skal beskæftige sig med. De følgende fem uger arbejder grupperne på projektet ca. en dag om ugen og sender deres fremskridt til deres vejledere.

  I sjette projektuge tager alle 86 elever til science fair på gymnasiet med posters og udstilling ligesom til Unge Forskeres finaler. Grupperne præsenterer kort deres projekter, og gymnasieeleverne, gymnasielærerne og lærerne hjemme fra skolen er dommere.

  Selv da Hurup skole var nybegynder i Unge Forskere, kvalificerede flere projekter sig til finalen og tog endda en præmie med hjem. Eleverne vandt desuden et maleri til skolen.

Modtag Astras nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder. 

Skip to content