Juniorfinalist bliver filmet, mens han fortæller om sit projekt

Det gode video-pitch junior

Et godt video-pitch skal fungere som en smagsprøve på dit projekt

Video-pitchet bruges som supplement til projektbeskrivelsen og den skrevne rapport. Video-pitchet skal uploades som MP4. Særligt forjuryen vil gennemse video-pitchet ligesom særjuryen(der uddeler særpriser) får adgang til video-pitch som en del af deres forberedelse inden de møder finaleprojekterne til finalen.

astra girl

Klipning, filformat og størrelse

Video-pitchet skal uploades som MP4-fil og må fylde maks. 85 MB. Hvis I er en gruppe, behøver I ikke alle præsentere projektet, men det er vigtigt, at I alle bliver nævnt. I er velkomne til at klippe filmen sammen, som I har lyst, og bruge virkemidler som musik og dækbilleder, men det er ikke et krav.

Modsat rapporten og projektbeskrivelsen giver det ikke mening at uploade et nyt video-pitch efter afleveringsfristen i februar, da det hovedsageligt bruges af forjuryen og ikke indgår i semifinale- og finalejuryens bedømmelse. 

Det skal det indeholde

Video-pitch

Video-pitchet må vare op til tre minutter og skal ud over navn på deltager og titel på projektet også svare på følgende spørgsmål:

  • Fortæl kortfattet hvilken problemstilling, der er projektets omdrejningspunkt.  

  • Hvilke(n) metoder har eleverne anvendt i forbindelse med deres projekt.

  • Hvilke overvejelse ligger bag netop dette projekt

  • Hvilke vigtigste opdagelse og data har eleverne ind til videre gjort sig i forbindelse med arbejdet med projektet.

  • Hvilken forskel gør netop dette projekt. 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Tilmeld dig til Astras nyhedsbrev og få løbende inspiration og ny viden til din undervisning i naturfag og de naturvidenskabelige fagområder.

Skip to content