Gå til hovedindhold

Vinderne af skole- og lærerpræmier 2020


Årets grundskole-lærerteam 


Liselotte Lassen og Ømer Faruk aytac
Tipperupskolen, Helsingør Kommune

Gives til ...

... en skole, der på få år har formået at skabe grobund for at elever med udgangspunkt i naturvidenskaben kan udvikle kreative og solide ideer, der har sin gang i den virkelig verden. 

Motivering

I har været med I Unge Forskere de seneste par år og det er tydeligt at se, hvordan I på jeres skole har arbejdet målrettet med Unge Forskere og talentarbejde generelt. I går åbent ind i en udfordring og lærer sammen med eleverne. Jeres engagement er blændende. Det vil vi gerne honorere med titlen som Årets Unge Forskere Grundskolelærer-team 2020. Årets gymnasie-lærerteam 


Lisbeth Tavs Gregersen og Anne Juhl Lauridsen
Thisted Gymnasium

Gives til ...

... en skole, der på få år har formået at skabe grobund for at elever med udgangspunkt i naturvidenskaben kan udvikle kreative og solide ideer, der har sin gang i den virkelig verden.

Motivering

Thisted Gymnasium har igennem en årrække deltaget med elever i Unge Forskere. I år har Lisbeth og Anne lagt et imponerende stykke arbejde i at kombinere SRO med Unge Forskere, og det er der kommet nogle spændende projekter ud af. Det vil vi gerne honorere med titlen som årets Unge Forskere Underviserteam 2020. Årets forskerskoler - Hempel-DTU Forskerskolepris 2019


Hempel-DTU Forskerskolepris anerkender hvert år to gymnasier - et vest og et øst for Storebælt - som gerne vil gøre en særlig indsats for at styrke undervisningen i STEM-fagene. 

Præmien består af 100.000 kr. til hvert gymnasium som skal understøtte nye indsatser. Derudover vinder begge gymnasier et besøg på DTU Lyngby samt besøg af DTU ScienceShow på deres skole.

Vinderne 2020

  • Vest for Storebælt: Risskov Gymnasium
    Ved Talentkoordinator Astrid Frøhlich Staanum og Rektor Gitte Horsbøl
  • Øst for Storebælt: Hillerød Tekniske Gymnasium
    Ved Rektor Vibeke Thornvig Johnsen

Begrundelse for valg af Risskov Gymnasium

Risskov Gymnasium arbejder strategisk og målrettet på at styrke STEM-fagene. For at fange elevernes naturvidenskabelige interesse allerede i grundskolen, har gymnasiet udviklet en række forskellige undervisningstilbud til lokale grundskoler hvor gymnasiets egne lærere og elever spiller en aktiv rolle. For gymnasiets egne elever, sættes der også stærkt ind på at fremme STEM-fagene. I grundforløbet ydes en stor indsats for at få mange elever til at vælge gymnasiets naturvidenskabelig studieretning. Der arbejdes desuden på at vise naturvidenskabens samfundsmæssige relevans igennem bæredygtighedsprojekter og fokus på FNs Verdensmål. Og endelig er der fokus på den enkelte elev, herunder også talentudvikling, et fokuspunkt både i og uden for skolen. Gymnasiets talenttilbud består i naturvidenskabelige workshops og konkurrencer, Science Talenter, Forskerspirer og Unge Forskere.

Gymnasiets mange aktiviteter og stærke ønske om fortsat at bidrage til naturvidenskabelige events for hele skolen, vidner om et ambitiøst gymnasium med stort fokus på STEM-fagene. En vision som Hempel Fonden og DTU derfor gerne vil hjælpe til at understøtte med Hempel-DTU Forskerskoleprisen 2020. 
 

Begrundelse for valg af Hillerød Tekniske Gymnasium

Hillerød Tekniske Gymnasium har en lang tradition for at gøre en ekstra indsats for at fremme STEM-fagene og har store ambitioner om yderligere at styrke indsatsen. Gymnasiet har både aktiviteter som retter sig mod grundskolens afgangselever samt gymnasiets egne elever. Aktiviteter rettet mod grundskoleelever tæller masterclasses i IT og Matematik, talentprogram, inspirationsdag i forbindelse med den landsdækkende naturvidenskabsfestival og deltagelse i ’Videnskabsklubben’. Gymnasiets egne elever agerer selv undervisere i nogle af disse aktiviteter. Aktiviteter og tiltag rettet mod skolens egne elever er mange. Elever får bl.a. mulighed for at deltage i en lang række nationale og internationale konkurrencer såsom Dansk Datalogi Dyst, Georg Mohr, Unge Forskere osv. Derudover er der studieture til CERN i Schweiz, praktikforløb i store virksomheder og andre tiltag som udfordrer, stimulerer og motiverer eleverne til at yde en særlig indsats.

Til trods for gymnasiets allerede stærke naturvidenskabelige fundament, er de stadig super ambitiøse på hvordan de fremadrettet vil iværksætte endnu flere STEM understøttende aktiviteter på skolen til stor gavn for eleverne. Hempel-DTU Forskerskoleprisen 2020 vil understøtte den fortsatte udvikling.