Gå til hovedindhold

Min Vildeste Ide

Min Vildeste Idé - Unge Forskere - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Har du lyst til at arbejde med den naturvidenskabelige metode på en nærværende og sjov måde? Min Vildeste Ide er et godt sted at starte.

Min Vildeste Ide er konkurrencen, hvor innovation og naturfaglige kompetencer går hånd i hånd i din naturfagsundervisning - og hvor konkurrenceelementet er et ekstra motiverende krydderi for eleverne.

I Min Vildeste Ide skal eleverne finde innovative løsninger på en problemstilling, de selv vælger. Eleverne deltager i konkurrencen ved at illustrere deres opfindelse eller ide og indsende den til Unge Forskere. Ideen skal tage afsæt i naturvidenskaben.

Min Vildeste Ide et godt sted at starte, da den er er mindre tidskrævende end Unge Forskere Junior. Du kan få inspiration til at starte dit eget forløb med vores undervisningsmateriale.

Har dine elever den vildeste ide? 
Min Vildeste Ide skaber gode rammer for elevernes arbejde med undringsspørgsmål og løsninger, og det er let at involvere hele klassen. Måske er løsningerne opfindelser, der kan gøre en forskel i elevernes egen hverdag?

Min Vildeste Ide er en konkurrence, hvor en, flere eller alle eleverne fra din klasse kan indsende et bidrag, individuelt eller i grupper på op til 3 personer. I klassen kan man altså arbejde både med Unge Forskere Junior og Min vildeste Ide på samme tid, og læreren kan fordele bidragene på de to konkurrencer. Eleverne har mulighed for at vinde op til 10.000 kr. til klassekassen. Se alle præmierne, og lad dig inspirere af tidligere vindere.

Den samlede vinder bliver sammen med læreren inviteret med til finalen for Unge Forskere, og får overrakt sin præmie af Unge Forskeres protektor H.K.H. Prins Joachim.

Betingelser for deltagelse

For at kunne deltage skal eleven:

  • være tilmeldt korrekt på digital tilmeldingsblanket
  • have indsendt eller afleveret sit bidrag rettidigt til Astra
  • have mærket sit bidrag med navn og klasse
  • have udfyldt en projektblanket med forældrenes underskrift
  • gå i 0. - 10. klasse, være mellem 5 og 21 år og have dansk statsborgerskab eller gå i skole i Danmark
  • selvstændigt have udarbejdet bidraget, dog må lærere og/eller andre voksne gerne have vejledt eleven, ligesom eleven gerne må have samarbejdet eller sparret med andre elever

Eleverne kan deltage i Min Vildeste individuelt eller to- eller tremandsgrupper. Hver elev/gruppe kan maximalt deltage med ét bidrag.

Bidraget skal:

  • være originalt, dvs. at eleven ikke må krænke andres rettigheder ved fx at have kopieret bidraget
  • være på størrelse med eller mindre end en A3-side (297 x 420 mm) og ikke højere end 20 mm.

Alle præmier tildeles og udbetales til den klasse, som eleven går i. Præmien tilhører således ikke eleven selv, men skolen.
 

 

Forløbet

 

Tidsplan for Unge Forskere - Kickstart i uge 39 - Unge Forskere 2017 © astra

Forberedelse

Den første halvdel af skoleåret er der tid til at arbejde med et tema i klassen eller individuelt. Her kan I  fx brainstorme, danne grupper, formulere en problemstilling og udarbejde tegningerne.

 

Unge Forskeres tidsplan for konkurrencen - forberedelse - Unge Forskere 2017 © astra

Kickstart Unge Forskere i uge 39

Naturvidenskabsfestival i uge 39 er en oplagt mulighed for at udforske og teste ideer til projekter eller arbejde med tegningerne.

 

Unge Forskeres tidsplan for konkurrencen -tilmeld dig projektet-Unge Forskere 2017 © astra

Tilmeld projektet senest 28. januar 2022

Projekterne registreres elektronisk her inden bidragene sendes til 

Unge forskere, Astra, Dampfærgevej 27-29, st.tv.
2100 København Ø

Mærk kuverten: Min Vildeste Ide

 

 

Unge Forskeres tidsplan for konkurrencen -udtaget til semifinalen - Unge Forskere 2017 © astra

Bedømmelse

Kort efter tilmeldingen foregår der først en forjury, hvor projekterne bedømmes af en intern fagjury, der sender udvalgte projekter videre. En finalejury, der består af naturvidenskabelige og formidlingsmæssige eksperter, udvælger vindere.

 

Unge Forskeres tidsplan for konkurrencen -lokale semifinaler -Unge Forskere 2017 © astra

Finalen 24. - 26. april 2022

Finalen afholdes i København og strækker sig over tre dage. Den samlede vinder af Min Vildeste Ide kåres på scenen, og alle finalisterne udstilles til Finalen.